MAIL BOX

 

 


 

O Klubie EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska został utworzony 21 marca 1983 roku jako nieformalna i niezależna organizacja skupiająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Była to inicjatywa samych dziennikarzy z nieżyjącym już red. Juliuszem Zagórskim na czele, którzy chcieli odtworzyć dawny Klub Ochrony Środowiska działający w ramach SDP

 czytaj więcej...

NASZE PATRONATY

 

Logo Unmask Polish 01 FullColor

 

BANER CIS

 

POMOC DLA ALICJI TYSIĄC

 

ALICJA TYSIAC 250px

Zdjęcia z galerii

Kontakt


Klub Publicystów

Ochrony Środowiska

EKOS

ul. Przemysława 34

02-496 Warszawa

 

e-mail: zarzad@ekos.org.pl

Konferencja prasowa

Szanowni Państwo, Forum Branżowych Organizacji Gospodarczych wraz z Klubem Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zapraszają 5 kwietnia na konferencję prasową.

Więcej…

Wystawa

Wystawa „Promocja Dobrych Praktyk – Mazowsze”

Więcej…

Seminarium

Polska Zielona Sieć i Społeczny Instytut Ekologiczny serdecznie zapraszają na seminarium Jak lepiej korzystać z funduszy unijnych na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Więcej…

Regulamin

Regulamin Portalu WWW.EKOS.ORG.PL
1. Potwierdzenie znajomości Regulaminu i wyrażenie zgody na stosowanie się do praw, obowiązków i odpowiedzialności z niego wynikającej.

Korzystanie z portalu ekos.org.pl, bądź korzystanie z oferowanych na nim usług, oznacza Państwa akceptację i zgodę na stosowanie się do niniejszego Regulaminu. Prowadzący Portal mogą w dowolnej chwili dokonać zmian Regulaminu, publikując jego aktualną wersję. Ponieważ Regulamin jest wiążący dla Użytkownika, należy odwiedzać niniejszą stronę co pewien czas, w celu sprawdzenia treści aktualnego Regulaminu. W niektórych przypadkach podczas korzystania ze szczególnych usług udostępnianych za pośrednictwem Portalu, obowiązywać będą dodatkowe regulacje i zasady, które będą wyraźnie określone na odpowiednich stronach Portalu. Proszę zapoznać się z polityką prywatności, która jest integralną częścią warunków użytkowania.


2. Usługi.

Prowadzący portal ekos.org.pl (Portal) upoważniają Państwa do przeglądania oraz pobierania materiałów opublikowanych przez Portal tylko do celów prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania pełnej informacji o pochodzeniu, o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących praw własności umieszczonych na materiałach oryginalnych lub opublikowanych przez innych użytkowników Portalu. Zamieszczonych w Portalu materiałów nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować, dystrybuować, publicznie prezentować czy w inny sposób wykorzystywać do celów komercyjnych. Kopiowanie i publikacja materiałów portalu na innych witrynach internetowych bez pisemnej zgody jest zabronione. Większość materiałów publikowanych w Portalu jest chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane ich wykorzystanie może być naruszeniem prawa autorskiego, ochrony znaków towarowych oraz innych praw własności. Naruszenie którejkolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczne wygaśnięcie upoważnienia do korzystania z Portalu. Należy wtedy usunąć swoje konto użytkownika i natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały. Portal oraz udostępniane przez Portal usługi w każdej chwili mogą zostać zmodyfikowane lub zlikwidowane bez osobnego zawiadomienia zarejestrowanych użytkowników i bez ponoszenia wynikającej z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności wynikającej ze skasowania, przeinaczenia lub nieprawidłowego użytkowania przez osoby trzecie wprowadzonych przez Państwa danych. Prowadzący Portal nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za publikowane w ramach Portalu opinie i materiały użytkowników, które są objęte prawami własności intelektualnych należących do ich autorów i publikowane na ich odpowiedzialność.


3. Obowiązki i odpowiedzialność wynikająca z rejestracji.

W celu korzystania ze wszystkich usług Portalu, konieczna jest rejestracja. Użytkownik portalu zobowiązuje się wprowadzać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja oznacza świadomą zgodę na niniejszy Regulamin oraz jest deklaracją jego przestrzegania.


4. Polityka prywatności.

Dane osobowe wprowadzone w trakcie rejestracji podlegają ochronie zgodnie z prawem polskim oraz naszą polityką prywatności umieszczoną poniżej niniejszego Regulaminu.


5. Rejestracja i hasła.

Na Użytkowniku ciąży pełna odpowiedzialność za zabezpieczenie swojego hasła i nazwy użytkownika, jak również za wszystkie czynności przeprowadzone za pośrednictwem jego konta, zarówno autoryzowane jak i nieautoryzowane przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje do natychmiastowego powiadomienia administratorów Portalu o wszelkich nieautoryzowanych czynnościach wykonanych za pośrednictwem jego konta.


6. Odpowiedzialność i zobowiązania Użytkownika.

Pełna odpowiedzialność za zgodność z prawami autorskimi tekstów, oprogramowania, kodów, utworów muzycznych lub dźwięków, fotografii lub grafiki, filmów wideo lub jakichkolwiek innych materiałów rozpowszechnianych publicznie lub prywatnie za pośrednictwem Portalu ciąży wyłącznie na użytkowniku, za pośrednictwem którego konta rozpowszechniano w/w materiały. Portal może zawierać treści nieprawdziwe, sporne, dyskusyjne lub nawet obraźliwe i krzywdzące, za które pełną odpowiedzialność ponoszą ich autorzy. 
Rejestrując się, Użytkownik zobowiązuje się :

 1. nie rozpowszechniać żadnych materiałów, ani nie dokonywać żadnych czynności za pośrednictwem Portalu, które mogą być niezgodne z prawem, szkodliwe, szkalujące, krzywdzące, obraźliwe, obsceniczne czy pornograficzne lub powodują utrudnienia lub uniemożliwiają funkcjonowanie Portalu lub poszczególnych udostępnianych w jego ramach usług (w tym rozpowszechnianie wirusów komputerowych), lub w wyniku których zastosowania może dojść do pogwałcenia prawa lub czynów kryminalnych 
 2. nie podszywać się pod inne osoby lub fałszywie reprezentować organizacje lub stowarzyszenia oraz nie publikować materiałów, których użytkownik nie jest autorem bez zgody autora oraz zaznaczenia kto nim jest 
 3. nie zbierać i nie magazynować danych osobowych udostępnianych przez innych użytkowników Portalu, szczególnie nie wykorzystywać ich do działalności komercyjnej i marketingowej, a szczególnie nie zaśmiecać poczty e-mail (junkmail), nie rozsyłać spamu, nie tworzyć "łańcuchów szczęścia", "piramid" oraz nie używać ich do innych formy nielegalnej reklamy i promocji 
 4. nie rozpowszechniać i nie wykorzystywać do celów komercyjnych żadnych materiałów udostępnianych przez Portal bez pisemnej zgody ich autorów, 
 5. nie rozpowszechniać za pośrednictwem Portalu jakichkolwiek materiałów, które mogą być niezgodne z prawem lokalnym, krajowym, międzynarodowym lub z naruszeniem praw autorskich, co mogłoby powodować odpowiedzialność cywilną lub karną Państwa i/lub Prowadzących Portal

7. Publikacje, materiały i teksty Użytkowników.


Publikując jakiekolwiek materiały za pośrednictwem Portalu Użytkownik: 

 1. zgadza się na udzielenie prowadzącym Portal bezwarunkowej, bezpłatnej zgody na publikowanie, prezentowanie, modyfikacje, reprodukcję, dystrybucję, archiwizację, tłumaczenie i tworzenie nowych treści w oparciu o opublikowane przez użytkownika materiały, która dotyczy wszelkich typów publikacji (tekstów, obrazów, filmów, dźwięków, muzyki etc.) i jest zgodna z obowiązującym prawem 
 2. gwarantuje, że treści przez niego publikowane są zgodnie z prawami autorskimi i innymi obowiązującymi w tej kwestii regulacjami prawnymi i nie wymagają od prowadzących Portal uzyskania osobnych pisemnych lub niepisemnych zgód na publikację (c) akceptuje fakt, że prowadzący Portal mają prawo odmówić publikacji, modyfikować oraz opublikować lub usunąć w terminie późniejszym nadsyłane przez użytkownika materiały bez pisemnego powiadomienia i ujawnienia powodów w/w postępowania z zawartością

8. Usługi udostępniane przez innych za pośrednictwem Portalu.


W ramach Portalu mogą być reklamowane i/lub oferowane towary lub usługi świadczone przez osoby trzecie. Stosowane formy reklamy obejmują reklamę graficzną, tekstową oraz reklamę za pomocą e-mail (na co użytkownicy wyrażają stosowaną zgodę w procesie rejestracji - wycofanie zgody na korespondencję e-mailową z portalu wiąże się koniecznością usunięcia konta, a tym samym danych osobowych użytkownika). Reklamowane produkty są objęte odpowiednimi restrykcjami, gwarancjami, licencjami, warunkami użytkowania, prawami własności intelektualnych udostępnianymi do wglądu przez ich producentów/dystrybutorów/usługodawców. Na nich też spoczywa pełna odpowiedzialność cywilna i karna za w/w oferowane przez nich usługi i towary. Prowadzący Portal nie mogą ponosić i nie ponoszą w żaden sposób odpowiedzialności za w/w towary i usługi oferowane przez osoby trzecie za pośrednictwem Portalu oraz za umowy, kontrakty oraz innego rodzaju porozumienia zawarte za pośrednictwem Portalu pomiędzy osobami trzecimi. Usunięcie konta przez użytkownika skutkuje w zaprzestaniu


9. Odszkodowania i roszczenia.

Korzystając z Portalu zgadzasz się na odstąpienie od wszelkich roszczeń wobec prowadzących Portal, partnerów i współpracowników Portalu, pokrewnych osób i organizacji, właścicieli, dyrektorów, pracowników, agentów, niezależnych kontrahentów, reklamodawców i innych powiązanych z Portalem osób czy firm. Odstąpienie od roszczeń obejmuje odstąpienie od żądania odszkodowań, włączając w to opłaty za niezależnych adwokatów, które mogą być poniesione przez osoby uważające się za pokrzywdzone wskutek działania użytkowników Portalu lub w wyniku powiązań z Portalem lub usługami Portalu, a szczególnie w związku z udostępnianymi przez Ciebie materiałami, lub w wyniku pogwałcenia Regulaminu Portalu lub w wyniku jakichkolwiek innych naruszeń praw innej osoby lub organizacji (z włączeniem naruszenia praw do własności intelektualnych).


10. Brak jakichkolwiek gwarancji.

Korzystając z Portalu użytkownik potwierdza, że jest świadomy i akceptuje fakt, że korzystanie z usług i materiałów Portalu odbywa się tylko i wyłączenie na jego własną odpowiedzialność. Zawartość Portalu jest dystrybuowana w postaci nie objętej jakimikolwiek gwarancjami w tym bezpieczeństwa (uwaga na wirusy komputerowe), handlowymi, jakości, pewności działania, przydatności do jakiegokolwiek celu czy nienaruszalności prawnej. Nie dajemy żadnych gwarancji, domyślnych, słownych czy pisemnych, że jakakolwiek część Portalu będzie działać prawidłowo, zgodnie z oczekiwaniami, bezbłędnie, wystarczająco szybko i sprawnie, bezpiecznie (bez narażenia na wirusy komputerowe - w tym pliki do pobrania), jak również nie dajemy żadnej gwarancji j/w na rozpowszechniane za pośrednictwem Portalu materiały. Żaden z użytkowników witryny nie dostarcza profesjonalnych informacji jako odpowiedzialny i doświadczony konsultant i korzystanie z rad i sugestii udzielonych przez użytkowników i prowadzących portal odbywa się tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.


11. Ograniczona odpowiedzialność.

Prowadzący Portal nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, umyślne, przypadkowe straty, włączając w to, ale nie ograniczając do tego, utratę spodziewanych korzyści, straty finansowe, utratę danych, dobrego imienia, informacji gospodarczych wynikające z: 

 1. prezentowania niezależnych opinii użytkowników i prowadzących oraz publikacji materiałów w ramach Portalu 
 2. używania lub niemożności używania Portalu,
 3. wykorzystania w jakikolwiek sposób materiałów publikowanych przez Portal 
 4. nieautoryzowanego dostępu do konta użytkownika i czynności wykonanych przy jego użyciu 
 5. powstania kosztów zyskania zastępczych dóbr i/lub usług 
 6. wpływu i działania na Portal i za pośrednictwem Portalu osób lub firm trzecich 
 7. zawieranych umów, transakcji czy decyzji o zakupie podjętych za pośrednictwem Portalu lub pod wpływem informacji publikowanych przez Portal 
 8. zachowania i wypowiedzi użytkowników na łamach Portalu i poza Portalem 
 9. nieprawidłowym działaniem Portalu lub niewłaściwym wykorzystaniem publikowanych przez Portal informacji

12. Nasze prawa autorskie.


Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do naszych znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, tekstów, oprogramowania, grafiki, fotografii, muzyki, dźwięków i innych dóbr, które są udostępniane na naszej witrynie, i do których w/w prawa posiadamy. Korzystanie z dóbr objętych ochroną prawną rozpowszechnianych za pośrednicwem Portalu wymaga pisemnej zgody właścicieli praw autorskich. Udostępnianie Portalu nie oznacza udzielenia licencji na jego zawartość i nie zezwala na jej użycie w celach komercyjnych.


13. Pogwałcenie praw autorskich.

Jeśli uważacie Państwo, że Państwa prawa do własności intelektualnej zostały naruszone poinformujcie o tym Administratora.


14. Forum, recenzje, komentarze.

Prowadzący Portal mogą, ale nie są zobowiązani, przeglądać i moderować zawartość wszystkich obszarów Portalu, w których użytkownicy zamieszczają materiały, głoszą swoje opinie lub porozumiewają się między sobą, co obejmuje między innymi  forum, komentarze, prywatne wiadomości i ogłoszenia. Prowadzący Portal nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za publikowane przez użytkowników w w/w obszarach Portalu treści, opinie i materiały, bez względu na to, czy naruszają one czyjeś prawa własności intelektualnej, zniesławiają, naruszają czyjąś prywatność, są nieprzyzwoita czy też w inny sposób niepoprawne. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści zawierających jakiekolwiek treści uznane przez Nas za niezgodne z prawem, regulaminem, obraźliwe, zniesławiające, nieprzyzwoite lub nie do zaakceptowania z jakichkolwiek innych powodów. 

 1. Rejestrując się i udzielając na tym Forum akceptujesz ten regulamin. 

 2. Zabrania się na forum umieszczania treści pornograficznych oraz innych mogących powodować czyjeś zgorszenie jak i żadnych linków do stron o takiej tematyce. 

 3. Zabrania się używania wulgaryzmów oraz słów ogólnie uważanych za obraźliwe. 

 4. Staraj się trzymać tematu dyskusji. 

 5. Problemy techniczne itp. proszę zgłaszać na forum w dziale „Błędy w działaniu” lub bezpośrednio do administratora/moderatora, po upewnieniu się, że zaistniały problem nie wynika z Waszej winy. 

 6. Sprawy prywatne załatwiaj przez PW (prywatne wiadomości) lub e-mail. 

 7. Pisz w odpowiednim dziale. Nie pisz gdzie popadnie. 

 8. Nie umieszczaj tego samego postu/tematu w więcej niż jednym dziale. 

 9. Zanim stworzysz kolejny temat, poszukaj na forum czy takiego tematu już nie było. W tym celu użyj funkcji Szukaj.

 10. Posty pisane jeden pod drugim przez tego samego użytkownika będą automatycznie scalane. 

 11. W przypadku chęci dopisania czegoś lub wykonania poprawki tekstu, należy użyć funkcji „Zmień”. 

 12. Temat wątku powinien odzwierciedlać jego treść. Jako temat nie podawaj nic nie mówiącego hasła. Poprawna nazwa tematu to gwarancja na łatwe wyszukiwanie i czytelne przeglądanie przez osoby zainteresowane. 

 13. Unikaj WIELKICH LITER oraz nadmiaru emotikonów w tytułach i treści. 

 14. Cytując czyjąś wypowiedź podaj jej autora. 

 15. Cytujmy jedynie krótkie fragmenty, mające przypomnieć, o co chodziło w cytowanej wypowiedzi. 

 16. Nie pisz slangiem, który ostatnio jest popularny w Internecie np.: tesh, jush itd. 

 17. Zabronione jest tzw. "nabijanie postów" (dodawanie do każdego wątku wielu wypowiedzi o treści "Ok", "Aha", "Popieram" itp., mające na celu jedynie zwiększenie "rangi" na forum). Osoby notorycznie nabijające posty otrzymają od moderatorów ostrzeżenie. 

 18. Zabronione jest używanie funkcji (skryptu) 'you' oraz 'scroll'. 

 19. Maksymalny rozmiar zdjęcia w profilu (avatara) to 200 na 200 pikseli, a maksymalna wielkość pliku to 20kB. 

 20. Avatar ani podpis nie mogą zawierać treści pornograficznych, niezgodnych z prawem, ani innych mogących powodować czyjeś zgorszenie. 

 21. Regulamin powinien być respektowany przez każdego użytkownika forum. Za łamanie regulaminu moderatorzy i administratorzy mogą udzielać ostrzeżeń. Po otrzymaniu trzech ostrzeżeń użytkownikowi zostanie zablokowana czasowo możliwość pisania na forum. Jeśli użytkownik się nie opamięta, jego konto będzie blokowane bezterminowo. W rażących przypadkach naruszenia regulaminu użytkownik zostanie natychmiast wydalony z forum. 

 22. Zawartość każdego postu, jest wyrażeniem poglądów i opinii autora, a nie zespołu moderującego oraz redakcji portalu optyczne.pl, który nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

 23. Forum służy szeroko pojętej wymianie poglądów i opinii, jednak prosimy swoje wypowiedzi umotywować lub w przypadku podejmowania kontrowersyjnego czy też mało znanego faktu podać źródło swoich informacji. 

 24. Zabronione jest umieszczanie reklam i ogłoszeń firmowych lub innych mających charakter komercyjny (które mają służyć pozyskiwaniu klientów). 

 25. Administratorzy i moderatorzy maja prawo do skasowania, przeniesienia, edycji tematu lub postu, który narusza regulamin i nie muszą tłumaczyć się ze swoich poczynań. 

 26. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Netykiety. 

 27. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnych zasad kultury wypowiedzi i słowa. Niedopuszczalne jest stosowanie słownictwa poniżającego lub wyszydzającego innych użytkowników, a także prowadzenie dyskusji w sposób celowy urażający drugą ze stron. 

 28. Masz jakieś pretensje lub skargi, czujesz że cię niesprawiedliwie potraktowano, nie pisz żadnego postu, napisz do administratora lub moderatora przez PW albo e-maila. 

 29. Propozycje zmian na forum (w tym uwagi do regulaminu) należy zgłaszać w dziale „Propozycje”, a opinie krytyczne lub pochwały w dziale „Opinie i uwagi”. 

 30. W przypadku odnalezienia wątków naruszających regulamin forum prosimy o poinformowanie moderatorów lub administratorów. 

 31. Wszelkie sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane przez moderatorów lub administratorów wg ich uznania. 

 32. O zmianach w regulaminie informować będziemy na forum.

15. Katalog witryn i odsyłacze do innych witryn.

Odsyłacze do innych witryn internetowych są umieszczane wyłącznie dla wygody użytkowników. Skorzystanie z jednego z odsyłaczy powoduje opuszczenie Portalu. Nie monitorujemy zawartości wszystkich witryn internetowych, do których prowadzą odsyłacze oraz nie bierzemy za nie żadnej odpowiedzialności; nie bierzemy odpowiedzialności za inne witryny, za oprogramowanie, za informacje, za usługi, produkty lub inne materiały, które można na nich znaleźć, ani też za rezultaty korzystania z tych witryn. Decydując się na przejście do innej witryny internetowej, do której prowadzą odsyłacze z Portalu, użytkownik działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.


16. Umieszczanie odnośników do Portalu

Jesteśmy wdzięczni za zainteresowanie Portalem i za umieszczanie odsyłacza do Portalu na Państwa witrynie. Odsyłacz do Portalu musi spełniać następujące warunki: 

 1. "obca" witryna może posiadać odsyłacze do Portalu, ale nie może powielać jego zawartości 
 2. odsyłacz nie może modyfikować wyglądu przeglądarki ani otwierać stron Portalu w ramce 
 3. odsyłacz nie może tworzyć wrażenia, że Portal firmuje witrynę lub produkty firmy tworzącej witrynę 
 4. odsyłacz nie może podawać nieprawdziwych informacji o Portalu i usługach Portalu 
 5. odsyłacz nie może korzystać z logo Portalu, bez pozwolenia 
 6. odsyłacz nie może również zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych lub kontrowersyjnych oraz może zawierać wyłącznie treści odpowiednie dla użytkowników w każdym wieku Zamieszczanie odsyłaczy do Portalu nie spełniających w/w warunków jest zabronione!

17. Inne informacje.


I W przypadkach gdy niniejszy Regulamin nie jest zgodny z obowiązującym prawem, nadrzędne znaczenie mają międzynarodowe/krajowe/lokalne akty prawne. 
II W przypadku zaistnienia sytuacji nie przewidzianej przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają obowiązujące akty prawne.l   l   l

Polityka prywatności  dla WWW.EKOS.ORG.PLUwagi wstępne.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy portali znajdujących się w domenie ekos.org.pl (Portal). Szanujemy Użytkowników i odwiedzających Portal ekos.org.pl i traktujemy Państwa prawo do ochrony danych osobowych bardzo poważnie i chcielibyśmy, żeby korzystając z naszej witryny, czuli się Państwo bezpiecznie. Polityka prywatności przedstawia naszą strategię postępowanie ze szczegółowymi informacjami osobistymi (dalej jako "Dane osobowe"), które są zbierane przez naszą witrynę. Polityka prywatności nie odnosi się do innych informacji, do których zarządzania nie mamy uprawnień, bądź technicznych możliwości oraz tych, które zostaną przez Państwa publicznie udostępnione za pośrednictwem naszej witryny i dostaną się w ręce osób trzecich. Proszę poświęcić chwilę czasu na przeczytanie Regulaminu, którego integralną część stanowi niniejsza Polityka Prywatności.


1. Odsyłacze do innych witryn.

Portal zawiera odsyłacze do innych witryn internetowych. Korzystając z nich, Użytkownik opuszcza Portal. Nie mamy wpływu na te witryny ani stosowane przez nie praktyki ochrony danych osobowych, które mogą się różnić od obowiązujących w Portalu. Nie bierzemy jakiejkolwiek odpowiedzialności za nie prowadzone w ramach Portalu witryny. Polityka Prywatności obowiązująca w Portalu nie dotyczy danych osobowych, które użytkownik zdecyduje się przekazać firmom zewnętrznym za pośrednictwem Portalu, korzystając z oferowanych przez nie na łamach Portalu usług. Nalegamy na zapoznanie się z polityką ochrony danych osobowych danej witryny przed przesłaniem jej swoich danych osobowych. Niektóre witryny (firmy) mogą udostępniać przekazane im dane osobowe Portalowi; jest to regulowane ich zasadami polityki ochrony danych osobowych.


2. Współpraca z innymi witrynami i firmami.

Portal współpracuje z zewnętrznymi dostawcami, którzy mogą oferować Użytkownikom kompletne produkty, usługi i rozwiązania. Dostawcy ci zobowiązani są zapewnić poufność danych uzyskanych za pośrednictwem Portalu i/lub w imieniu Portalu i nie wolno im wykorzystywać ich w jakimkolwiek celu innym niż świadczenie oferowanych Użytkownikowi usług. Usługodawcy mogą się zmieniać, a Portal może zawierać umowy z kolejnymi usługodawcami. Portal recenzja.pl lub jej podmioty zależne mogą się połączyć z lub zostać przejęte przez inny podmiot gospodarczy. Przejęty może też zostać ich majątek, w całości lub w części. W przypadku zaistnienia takiego połączenia lub przejęcia, Prowadzący Portal dołożą wszelkich możliwych starań, aby powiadomić użytkownika o przypadku udostępniania utworzonemu w wyniku fuzji lub przejęcia podmiotowi całości lub części danych użytkownika.


3. Dane osobowe.

W procesie rejestracji konieczne jest tylko podanie adresu e-mail oraz wybranie sobie pseudonimu oraz hasła, numer ID zostanie nadany automatycznie. Udostępnienie pozostałych informacji jest kwestią decyzji Użytkownika i jest w pełni dobrowolne. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno nazwa użytkownika, adres e-mail jak i inne informacje, które udostępniacie Państwo w ramach Portalu mogą zawierać prawdziwe imię i nazwisko lub inne dane osobowe, które w efekcie zostaną ujawnione.

4. Dane inne niż osobowe.

Podobnie jak inne witryny możemy uzyskiwać informacje, które są zawarte w logach naszego serwera. Są to dane dotyczące korzystania i eksploatacji Portalu niezwiązane z konkretną tożsamością. Portal gromadzi i analizuje dane inne niż osobowe w celu oceny sposobu korzystania z Portalu przez odwiedzających. Gromadzone dane inne niż osobowe mogą obejmować informacje o odwiedzanych stronach Portalu, konkretne adresy URL odwiedzone w Portalu, rodzaj używanej przeglądarki oraz adres IP. Większość danych innych niż osobowe jest gromadzona za pomocą plików cookie lub innych technologii analizy danych. Strony www Portalu wykorzystują pliki cookie oraz inne technologie analizy danych i usługi personalizacji. Ponadto, Portal zamieszcza reklamy na innych witrynach oraz zamieszcza reklamy innych witryn, mogące wykorzystywać pliki cookie i dane inne niż osobowe.


5. Użytkowanie danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników będą wykorzystywane w celu personalizacji interfejsu i zarządzania uprawnieniami dostępu do odpowiednich działów Portalu, w celu zapewnienie bezpieczeństwa działania Portalu i bezpieczeństwa innych użytkowników Portalu oraz w celu oferowania im usług oraz lepszego zrozumienia ich potrzeb i zainteresowań.


6. Dane osobowe dzieci.

Za pośrednictwem Portalu nie są celowo i świadomie gromadzone dane osobowe dzieci i młodzieży do szesnastego roku życia. Osoby poniżej szesnastego roku życia nie mogą rejestrować się w Portalu bez zgody rodziców. Jeśli masz mniej niż szesnaście lat zapytaj rodziców, czy zgadzają się, żebyś korzystał(a) z Portalu i czy wyrażają zgodę na podleganie przez Ciebie Regulaminowi i Polityce Prywatności. Jednocześnie zachęcamy rodziców i opiekunów do czynnego zainteresowania działaniami i zainteresowaniami dzieci w Internecie.


7. Wgląd, modyfikacja i kasowanie danych osobowych przez Użytkownika.


Portal stara się zachować poprawność danych osobowych użytkowników. Z myślą o tym wdrożyliśmy odpowiednią technologię, procedury i strategie zarządzania danymi. Użytkownik zawsze ma możliwość dostępu do swoich danych, staramy się w rozsądnym zakresie zapewnić Użytkownikom wgląd oraz możliwość zmiany danych osobowych on-line za pośrednictwem panelu "Twoje konto/dane osobowe" Publikacje i niektóre inne dane wprowadzone przez Państwa, które nie są zawarte w formularzu rejestracyjnym, np. wypowiedzi na forum dalej pozostaną widoczne po usunięciu konta. Chcąc chronić dane osobowe i zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, Portal podejmie również odpowiednie kroki zmierzające do weryfikacji jego tożsamości, np. wymagając podania hasła i identyfikatora przed udzieleniem dostępu do danych i do edycji danych. Niektóre obszary Portalu mogą oferować ograniczony dostęp dla konkretnych osób, identyfikowanych za pomocą haseł i innych identyfikatorów.


8. Zmiany w polityce prywatności.

Jeśli wprowadzone zostaną zmiany polityce prywatności, poinformujemy o nich Użytkowników bądź e-mailem bądź wyraźnym ogłoszeniem zamieszczonym w odpowiednim do tego celu miejscu oraz zaktualizujemy niniejszy dokument przedstawiający strategię postępowania z danymi osobowymi zbieranymi przez Portal, zawsze więc można będzie sprawdzić, jakie dane gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie możliwości mają użytkownicy. Jako, że użytkowników obowiązuje Regulamin i Polityka Prywatności proszę okresowo przeglądać te dokumenty i sprawdzać, czy nie zaszły w nich zmiany.


9. Ochrona danych użytkownika.

Staramy się chronić powierzone Nam dane. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych, zapewnić poprawność danych oraz właściwe wykorzystanie informacji, wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne i zarządcze w celu ochrony gromadzonych danych.


10. Ograniczenia w odpowiedzialności.

Polityka prywatności precyzuje zasady postępowania z danymi osobowymi, jednakże mogą zaistnieć sytuacje całkowicie od nas niezależne powodujące, że pomimo naszych wysiłków spełnienie tych zasad nie będzie w zakresie naszych możliwości. Tak więc w przypadku zaistnienia w/w nieprzewidzianych okoliczoności nie ponosimy odpowiedzialności za powierzone nam przez Państwa dane osobowe.


11. Kontakt.

Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać do administratora.

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS,

przy Zarządzie Głównym

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Go to Top