MAIL BOX

 

 


 

O Klubie EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska został utworzony 21 marca 1983 roku jako nieformalna i niezależna organizacja skupiająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Była to inicjatywa samych dziennikarzy z nieżyjącym już red. Juliuszem Zagórskim na czele, którzy chcieli odtworzyć dawny Klub Ochrony Środowiska działający w ramach SDP

 czytaj więcej...

NASZE PATRONATY

 

Logo Unmask Polish 01 FullColor

 

BANER CIS

 

POMOC DLA ALICJI TYSIĄC

 

ALICJA TYSIAC 250px

Zdjęcia z galerii

Kontakt


Klub Publicystów

Ochrony Środowiska

EKOS

ul. Przemysława 34

02-496 Warszawa

 

e-mail: zarzad@ekos.org.pl

Zmarła Wanda Jabłońska

Straciliśmy Wielką Przyjaciółkę

Zmarła Wanda Jabłońska

Obrazek4

Chcieliśmy Ją zaprosić na majowe seminarium o drzewach do Warszawy. Nie zdążyliśmy. Niestety, już nigdy nie dojedzie ze swojej Łodzi do stolicy. Otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia Film-Przyroda-Kultura, którego była Założycielką i wieloletnim Prezesem, smutną wiadomość: 10 kwietnia br. zmarła Wanda Jabłońska. To dzięki Niej i Jej niezwyklej energii i zaangażowaniu powstało wiele filmów przyrodniczych, a ich autorzy zdobywali uznanie na przeglądach i festiwalach. 

Wada była nie tylko naszą klubową Koleżanką, bardzo zaangażowaną w sprawy Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS”, ale również naszą serdeczną, bardzo cenioną i lubianą Przyjaciółką. Bardzo dużo nas nauczyła Swoją osobą i swoją wspaniałą Twórczością.
Odchodzą od nas niespodziewanie Ludzie Wielcy, ale zostają w naszych sercach i wdzięcznej pamięci. No i zostaje Ich wspaniałe dzieło tworzenia. Niestety Klub „EKOS” znowu poniósł Wielką Stratę i - niezależnie od wiary, światopoglądu i przekonań - bardzo trudno nam się z tym pogodzić.
Będzie nam Ciebie, Wandeczko, bardzo brakowało w czasie naszych sesji reporterskich po kraju. Przecież zawsze, jak tylko mogłaś, nam towarzyszyłaś...

Zarząd Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS”

Filmografia Wandy Jabłońskiej: http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1190762

Środowisko to...

Szczepański2

 

ŚRODOWISKO TO SYSTEM WIELU KOMPONENTÓW

Rozmowa z dr. inż. Krystianem Szczepańskim, dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

Pięć instytutów badawczych resortu środowiska zawarło 27 stycznia br. porozumienie…

Głównym celem tego porozumienia, które zawarły Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Państwowy Instytut Geologiczny oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest doprowadzenie do ścisłej współpracy pomiędzy instytutami. Będziemy starali się określić potencjał każdego z nich, by następnie optymalnie wykorzystywać go we współpracy międzyresortowej. Każdy z instytutów specjalizuje się w określonych obszarach środowiska. Chcemy działać lepiej, nie dublować na przykład prac laboratoryjnych i maksymalnie wykorzystać to, czym wspólnie dysponujemy.

Porozumienie przewiduje m.in. wzajemne wsparcie i koordynację badań naukowych oraz wspólne przedsięwzięcia w zakresie promocji wyników prac badawczych i edukacji, wymianę doświadczeń, udostępnianie infrastruktury badawczej. Powołaliśmy już kilka zespołów tematycznych, które określą możliwości współpracy w różnych obszarach. Wspólnie będziemy też analizować kwestie prawne, np. dotyczące zamówień innowacyjnych, które są nowym trybem udzielania zamówień w naszym kraju.

Więcej…

Konferencja

tytul

Konferencja "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland" i Apelu warszawskim o zrównoważony rozwój świata

W dniu 20 marca 2017 roku dokładnie w 30 rocznicę ogłoszenia Raportu Brundtland p.t. „Nasz wspólna przyszłość” miała miejsce konferencja zorganizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, miasto stołeczne Warszawę i Fundację „Instytut na rzecz Ekorozwoju”. Jednocześnie spotkanie było okazją do celebrowania 25-lecia Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju” i 15-lecia Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Patronami medialnymi nad tym wydarzeniem byli: TVP Info, i Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. Podczas tego wydarzenia omawiano kwestie związane m.in. z: ideą zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej gospodarki i zrównoważonego społeczeństwa, ochroną przyrody oraz CSR (ang. Corporate Social Responsibility).

Więcej…

Raport Brundtland

tytul

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland w imieniu organizatorów: Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW oraz Urzędu Miasta Warszawy i Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Rejestracja na stronie internetowej konferencji do 6 marca.

Więcej…

ZIELONE CZEKI

1331056

Przekazujemy informacje o inicjatywie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który ogłosił kolejną edycję prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi - "Zielonych Czeków".  To nagroda dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” przysługuje samym kandydatom, członkom Kapituły oraz innym podmiotom, m.in.: Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Zgłoszenie Kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych w regulaminie instytucji w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem „Zielony czek”. Termin przyjmowania wniosków w biurze Funduszu upływa 17 marca, a ogłoszenie listy laureatów nastąpi podczas gali z okazji Dnia Ziemi (24 kwietnia). Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach:

  • innowacje i technologie,
  • programy i akcje dotyczące ochrony przyrody,
  • prace naukowo - badawcze,
  • edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
  • publicystyka ekologiczna,
  • działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.

Więcej informacji:

https://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2020-zielone-czeki-2017.html 

Nagrody SDP 2017

s 2

Poetycka "Wiedźma" rządzi na gali nagród dziennikarskich w Warszawie

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich po raz dwudziesty czwarty przyznało prestiżowe nagrody za wybitne prace w prasie, radiu, telewizji i Internecie w mijającym roku. Podczas gali w Domu Dziennikarza w Warszawie (31.01.2017 r.). nagrodzono także dwie produkcje telewizyjne w ramach Nagrody Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. Jury uhonorowało dwa kontrastowe filmy prezentujące różne widzenie świata, które jednak łączy wspólna perspektywa troski i dbałości o środowisko.

Więcej…

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS,

przy Zarządzie Głównym

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Go to Top